سه شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۳۹۸ Tuesday, 21 May , 2019
اخبار
امروز : 1 خبر
جشنواره دانشجویی مدیریت سبز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

جشنواره دانشجویی مدیریت سبز

جشنواره دانشجویی مدیریت سبز

امضای تفاهم نامه همکاری انجمن مدیریت سبز ایران با سازمان EPD و ECO Platform اروپا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

امضای تفاهم نامه همکاری انجمن مدیریت سبز ایران با سازمان EPD و ECO Platform اروپا

امضای تفاهم نامه همکاری انجمن مدیریت سبز ایران با سازمان EPD و ECO Platform اروپا

سمینار تخصصی الزامات جدید صادرات کالا به اتحادیه اروپا ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سمینار تخصصی الزامات جدید صادرات کالا به اتحادیه اروپا

سمینار تخصصی الزامات جدید صادرات کالا به اتحادیه اروپا

هجدهمین نمایشگاه محیط زیست ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

هجدهمین نمایشگاه محیط زیست

حضور انجمن مدیریت سبز ایران در هجدهمین نمایشگاه محیط زیست

کارگاه تربیت خبرگان انرژی و ارزیابان مدیریت انرژی ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

کارگاه تربیت خبرگان انرژی و ارزیابان مدیریت انرژی

تربیت خبرگان انرژی و ارزیابان مدیریت انرژی بر اساس مدل بنیادجهانی انرژی

تربیت کارشناس و ارزیاب شهر پایدار و هوشمند با حمایت مالی سازمان ملل ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

تربیت کارشناس و ارزیاب شهر پایدار و هوشمند با حمایت مالی سازمان ملل

کارگاه آموزشی شهر پایدار و هوشمند با همکاری کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد و United Sustainable Smart Cities

دوره تربیت ارزیاب سبز ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

دوره تربیت ارزیاب سبز

کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب سبز

سمینار تخصصی مدیریت سبز ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

سمینار تخصصی مدیریت سبز

ضرورت اتخاذ رویکردهای نوین در مدیریت سازمان، با هدف صیانت از ارزش آفرینی پایدار در مواجه با چالش های اقتصادی و اجتماعی تحمیلی، اجتناب ناپذیر گردیده است.

پروژه مشارکت برای آینده سبز ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

پروژه مشارکت برای آینده سبز

مراسم افتتاحیه پروژه مشارکت برای آینده پایدار با حمایت فنی و مدیریتی شرکت Allplan، انجمن مدیریت سبز ایران و راینه داران در تهران برگزار شد.

فیلم