[vc_row full_height=”yes”][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”577″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][ult_animation_block animation=”bounceIn” animation_duration=”4″ animation_delay=”0″ animation_iteration_count=”1″][vc_column_text]

ENERGY AWARD | جایزه مدیریت انرژی ایران

انجمن مدیریت سبز ایران

چرا مدیریت انرژی یک ضرورت سازمانی است؟

[/vc_column_text][vc_single_image image=”408″ img_size=”full” alignment=”center”][/ult_animation_block][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”576″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

انرژی یک مولد تولید نیست! انرژی یک مرکز هزینه نیست! انرژی مسئولیت زیست محیطی نیست! انرژی مسئولیت اجتماعی نیست! انرژی یک محور امنیت اجتماعی نیست! انرژی نمادی از شهروندمداری نیست! انرژی یک محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست! انرژی تمامی آنان و رابطه بین آنان است.

انرژی به دلیل نقشش در شکل دهی سبک زندگی انسان و تاثیر گذاری آن بر محیط اجتماعی و زیست محیطی، مفهومی بسیار گسترده به خود گرفته است.

انرژی یک شاخص بلوغ اجتماعی در جوامع امروزی محسوب می گردد. حتی می توان جوامع توسعه یافته و در حال توسعه را با نقش انرژی در آن جوامع از هم تفکیک کرد.

در چنین شرایطی ما نیازمند یک مدل مدیریتی برای مدیریت انرژی در ابعاد اجتماعی و سازمانی هستیم.

در دو دهه اخیر سازمان هایی بالغ محسوب می گردند که ضمن بهره برداری اثربخش و کارا از منابع تولید بخصوص انرژی، آن را بعنوان یک ثروت اجتماعی و در راستای مسئولیت های زیست محیطی خود مدیریت نمایند.

مدل جایزه مدیریت انرژی ایران که با همکاری بنیاد جهانی انرژی توسعه یافته است به سازمان های کشورمان کمک خواهد نمود تا عمق بلوغ س ازمانی خود را اندازه گیری و بصورت هدفمند مدیریت نمایند.

اهداف و نتایج مورد انتظار از جاری سازی مدل جایزه مدیریت انرژی ایران کدامند؟

جاری سازی این مدل به سازمان کمک خواهد نمود تا:

بلوغ موجود در تشخیص، تعهد سازمانی، برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی، اجرا، پایش و کنترل انرژی را شناسائی و بهبود دهد.

عملکرد مدیریت انرژی سازمان را اندازه گیری و تحلیل نماید

میزان مسئولیت پذیری سازمان متبوع را نسبت به جامعه و محیط زیست ، هماهنگ با مدیریت مالی و اقتصادی آن کنترل نماید.

مدیریت انرژی به یک قدرت تصمیم ساز و تصمیم گیر در ایجاد مزیت رقابتی بدل گردد.

مدیریت انرژی برای دستیابی به اهداف سازمانی به بلوغ لازم برسد.

مدل جایزه مدیریت انرژی ایران چیست؟

مدل جایزه مدیریت انرژی ایران یک مدل مدیریتی برای ارتقا جایگاه انرژی از یک منبع تولیدی اثربخش و کارا به یک مسئولیت زیست محیطی و اجتماعی است.

 

مدل جایزه مدیریت انرژی ایران ” متشکل از دو بخش توانا ساز و نتایج است ” این مدل دارای ۷ معیار، ۱۸ زیر معیار و ۸۴ نکته راهنما است

 

منطق ارزیابی مدل جایزه مدیریت انرژی ایران چیست؟

منطق ارزیابی مدل جایزه مدیریت انرژی ایران برای معیارهای تواناساز ADL و برای نتایج LeTC است.
A: رویکرد Approach

شناسائی مصادیقی برای وجود روش دستیابی به نکته راهنمای مدل، شایستگی (منطقی بودن) روش شناسائی شده، مطلوب بودن هماهنگی با فرایندها و فرهنگ سازمانی) روش و تکرار پذیر بودن روش.

D: جاری سازی Deployment

رویکرد شناسائی شده در کل سازمان و یا بخش های مرتبط، جاری شده و از خواسته نکته راهنما حمایت می نماید.

L: یادگیری Leaming

رویکرد شناسائی شده، مورد ارزیابی و بازنگری قرار می گیرد و یادگیری حاصل می گردد.

Le: سطح Level

سطح فعلی عملکرد خواسته شده از سوی مدل قابل شناسائی است.

T: روند Trend

روند مثبت که همسو با اهداف سازمانی فعلی و آتی قابل ردیابی است.

C: مقایسه Comparison

نتایج کسب شده با اهداف، استانداردها، رهبران صنعت و متوسط صنعت مقایسه می گردد.

منطق تهیه اظهارنامه

منطق ارزیابی مدل جایزه مدیریت انرژی ایران بر اساس ارائه آدرس از مصادیق تهیه می گردد.

گواهینامه مدل جایزه مدیریت انرژی ایران

گواهینامه مدل جایزه مدیریت انرژی ایران از سوی بنیاد جهانی انرژی صادر می گردد و اعتبار آن یک سال است[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]