[vc_row][vc_column][ult_animation_block][vc_column_text]

نظام بانک سبز

[/vc_column_text][vc_column_text]بانک به عنوان سازمانی عریض و طویل چه از نظر فیزیکی و چه از نظر تعامل با جامعه در فضای خدمت رسانی خود سهم قابل توجهی از مصرف منابع را به خود اختصاص می دهد، که استفاده بهینه از این منابع به شدت علاوه بر تاثیر گذاری بر حفظ این منابع در محیط زیست، تاثیر به سزایی بر کاهش بهای تمام شده خدمات آنها در کوتاه مدت و بلند مدت خواهد گذاشت.
در این راستا به کارگیری رویکردهای نوین در بانکداری که منجر به کاهش ومصرف بهینه منابع می گردد به شدت مورد توجه مدیران ارشد سازمان های پولی و مالی در یک دهه اخیر شده واین رویکرد را به مدلی کاملا” مدون و ساختارمند به نام “بانک سبز ” تبدیل نموده است.[/vc_column_text][/ult_animation_block][ult_animation_block][vc_column_text]بانک سبز رویکردی سه بعدی است. بعبارتی دیگر پیامد حاصل از پیاده سازی نظام “بانک سبز” را می توان در چند وجه جستجو نمود.[/vc_column_text][/ult_animation_block][ult_animation_block][vc_column_text]

  • بعد اول: کاهش هزینه های عمومی و جاری بانک است که در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پیش بینی شده است.
  • بعد دوم:  عملیات بانکی بر اساس فن آوری نوین و بدون کاغذ است.
  • بعد سوم: تمرکز نظام بانکی بر حمایت از صنایع، پروژه های سبز از طریق اعطای تسهیلات و دیگر فرایندهای حمایتی است.

 

هرکدام از این ابعاد رویکردی فرآیندی و سازوکار مستقلی برای ردیابی دارند که در مجموع متاثر و تاثیر پذیر از هم هستند.[/vc_column_text][/ult_animation_block][ult_animation_block][vc_column_text]

بعد اول: کاهش هزینه ها:

دستیابی به بعد اول از نظام “بانک سبز” از طریق استقرار نظام دفتر کار سبز(مدیریت سبز) حاصل می گردد. همانگونه که در ماده ۱۹۰ برنامه پنجم توسعه ویا ماده ۶۶ برنامه چهارم توسعه کشور قید شده بود، کلیه دستگاه های اجرائی، نهادها، موسسات عمومی همچون بانک ها موظف به مدیریت منابع در سازمان خود هستند. از آنجا که کلیه این سازمانها از بعد اداری و سازمانی از ویژگی های مشترکی برخودار می باشند، در نظام بانکی نیز این سازوکار که با نام راهنما/چک لیست مدیریت سبز(دفترکار سبز) شناخته شده است کاربردی است.
قابل توجه است که یک دستگاه های اجرائی در پی نقش و جایگاه اداری که دارد طبیعتا با یک نظام بانکی که در رشد اقتصادی تاثیر جدی دارد، تمایز ماهوی دارد. بنابراین با استقرار چک لیست/راهنمای مدیریت سبز(دفتر کار سبز) امکان پوشش کلیه فرایندها و ماموریت های یک نهاد اقتصادی مقدور نیست. به همین دلیل ابعاد دیگری از رویکرد سبز در این مجموعه ها مورد توجه است.[/vc_column_text][/ult_animation_block][ult_animation_block][vc_column_text]وزن راهنمای مدیریت سبز/ دفتر کار سبز در نظام بانکی:

استقرار راهنمای مدیریت سبز که در ابعاد نه گانه در بخش های قبلی با آن آشنا شدیم، ۶۵ درصد از وزن کل امتیازات بانک را پوشش می دهد.بعبارتی دیگر اگر یک دستگاه اجرائی امتیازی برابر و معادل یک بانک بدست آورد، امتیاز برای بانک۶۵ درصد از امتیاز معادل آن دستگاه اجرائی محاسبه خواهد شد.[/vc_column_text][/ult_animation_block][ult_animation_block][vc_column_text]

بعد دوم: عملیات بانکی سبز:

در بعد دوم از رویکرد سبز، بانک با استفاده از فن آوری نوین، عملیات بانکی را بدون کاغذ، بدون سفر و با کاهش منابع ارائه می نماید. در این بعد موارد ذیل مورد توجه هستند.


موضوع مورد ممیزی
موارد امتیاز مصداق
ارتباط سبز با مشتریان برنامه آموزشی سبز ۵ مشاهده، مصاحبه، مستندات
برنامه اطلاع رسانی ۵
بازاریابی سبز ۱۰
جمع ۲۰
عملیات سبز استفاده از فن آوری نوینICT ۱۰ مشاهده، مصاحبه، مستندات
حجم عملیات بانکی ۱۵
جمع ۲۰
ارتباط سبز با ذی نفعان
(به غیر از کارکنان و مشتریان)
توسعه بانک سبز در سطح ملی ۵
تسهیل ضوابط و مقررات ۵
جمع ۱۰
جمع کل ۵۰

[/vc_column_text][/ult_animation_block][ult_animation_block][vc_column_text]

بعد سوم: حمایت سبز:

در بعد سوم، بانک سبز تلاش دارد تا با حمایت از صنایع و پروژه های سبز بر رشد اقتصاد کشور کمک هدفمند و نظام مند داشته باشد.

موضوع مورد ممیزی موارد امتیاز مصداق
شناسائی صنایع و پروژه های سبز شاخص های ارزیابی ۳ مشاهده، مصاحبه، مستندات
روش ارزیابی ۴
روش حمایتی ۸
جمع ۱۵
معرفی نتایج حمایت، به جامعه شناسائی نتایج سبز حاصل از پروژه سبز ۵ مشاهده، مصاحبه، مستندات
روش معرفی به جامعه هدف ۱۰
جمع ۱۵
جمع ۳۰

[/vc_column_text][/ult_animation_block][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid grid_id=”vc_gid:1557652857004-8e001998-bef7-1″ include=”924,925,926,927,928″][interactive_banner banner_desc=”شرکت های دریافت کننده گواهینامه دفتر کار سبز” banner_bg_color=”#0cb748″][/vc_column][/vc_row]