انجمن مدیریت سبز ایران

انجمن مديريت سبز ايران تشکلی غیردولتی و غیرانتفاعی (NGO) است که در اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن وکشاورزی ایران به ثبت رسیده است و دامنه فعالیت آن بر سازمان ها (تولیدی، خدماتی و عمومی) متمرکز است و بر گسترش دانش و فرهنگ مدیریت سبز که به معنی همگرایی مسئولیت های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سازمان ها است تمرکز دارد. در راستای دستیابی به این امر اقداماتی از قیبل جذب سازمان ها و کارشناسان مرتبط به عنوان عضو فعال، تولید دانش در قالب تدوین و ترجمه کتاب های روز در این حوزه، برگزاری همایش هایی در سطح بین المللی و ملی، تربیت کارشناسان متخصص و ارزیابان مدیریت سبز، ارتباط با نهادهای معتبر داخلی و بین المللی، حضور در محافل علمی و برگزاري جایزه مدیریت سبز ایران انجام می دهد.

ماموريت انجمن مديريت سبز ايران

ارائه خدمات كارشناسي مدیریت سبز به سازمان هاي كشور و منطقه با هدف ایجاد پایداری در فضای کسب و کار، از طریق يكپارچه سازي مسئوليت هاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي آنان.

چشم انداز انجمن مديريت سبز ايران

انجمن مديريت سبز ايران معتبرترين تشكل غيردولتي علمي و حرفه اي مدیریت سبز در كشور و منطقه است، كه براي يكپارچه سازي مسئوليت هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي سازمان ها توليد علم و دانش مي نمايد.

بر اساس چنین رویکرد و ماموریتی است که:

* انجمن مدیریت سبز ایران توسعه تربیت نسلی مسئولیت پذیر نسبت به محیط زیست را در دستورکار خود دارد.کارشناس و ارزیاب سبز تربیت می نماید.

* مدلهای ۲۲ گانه مدیریت سبز را بر اساس نوع محصول- فرایند و فرهنگ سازمانی طراحی و توسعه داده است.

* کتب تخصصی و ترجمه نموده است. (تا کنون قریب بر ۱۲۵ عنوان در حدود ۱ ملیون نسخه)

* برگزاری جوایز سبز در سطح ملی

* همکاری با نهادهای بین المللی همچون بنیادجهانی انرژی و جامعه مدیریت سبز اروپا

* انجمن مدیریت سبز ایران از پایان نامه های دانشجویی در سطح کارشناسی-ارشد- دکترا با هدف تعیین عناوینی کاربردی و همراستا با مدیریت سبز حمایت علمی بعمل می آورد.

* پاسخ به چالش های امروزین زیست محیطی با تمرکز بر امور فرهنگی، قانون گذاری،مدیریت و فن آوری مقدور نخواهد بود. در این مقطع تاریخی انجمن مدیریت سبز ایران رویکرد” فلسفه زیست محیطی” را برای نخستین بار در کشور پایه گذاری نموده است.