محمدحسن امامی در گفتگو با خبرنگار حوزه محیط‌زیست گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در‌خصوص موضوع مدیریت سبز در صنایع اظهار کرد: فعالیت مدیریت سبز در حوزه صنعت، به هم‌گرایی مسئولیت‌های اقتصادی با مسئولیت‌های زیست‌محیطی در بنگاه‌های اقتصادی اشاره دارد و بر این‌اساس مدیریت سبز به هم‌گرایی مسئولیت‌های اقتصادی با مسئولیت‌های زیست‌محیطی در بنگاه‌های اقتصادی ارتباط دارد.

وی با بیان اینکه شرکت‌ها برای بقای خودشان می‌بایست مسئولیت‌های زیست‌محیطیشان را بپذیرند، اذعان کرد: گروه‌هایی که در چنین زمینه‌ای از حوزه محیط‌زیست فعال هستند به نوعی به‌دنبال حفاظت از بنگاه‌های اقتصادی هستند.

رئیس انجمن مدیریت سبز ایران در پایان گفت: هر سازمانی که با فعالیت‌های خود به نحوی با مسائل زیست‌محیطی مواجه است با بهره‌گیری از خدمات شرکت‌هایی و انجمن‌هایی که به مدیریت سبز اشتغال دارند، از طریق تعریف یک‌سری پروژه‌ها و نظارت بر حسن انجام آن، آنها را کمک می‌کنند تا در راستای فعالیت صنعتیشان گواهینامه خدمات یا صنعت سبز دریافت کنند.

  • منبع خبر : خبرگزاری آنا