کارگاه آموزشی فرایند جاری سازی و تاسیس دفاتر توسعه پایدار در شرکت های گاز کشور

در راستای ضرورت همسویی فعالیتها و ماموریت شرکت های گاز کشور با مسئولیت پذیری زیست محیطی و اجتماعی با گذر از ارزیابی چرخه عمر خدمات و محصولات شرکت از یک سو و همچنین مدیریت دارایی و منابع از سوی دیگر، تاسیس دفاتر “توسعه پایدار” در شرکت های گاز را به یک الزام سازمانی بدل نموده است. بعبارتی دیگر شرکت های گاز استان و شهرستان های کشور نیازمند واحد سازمانی هستند که با شناخت دقیق از چرخه عمر محصولات و خدمات ارائه شده از سوی شرکت متبوع، پایداری این خدمات و محصولات را طرح ریزی و اثرات زیست میحطی متاثر از آنان را به حداقل ترین حالت ممکن برساند

در همین راستا انجمن مدیریت سبز ایران با دارا بودن تخصص تاسیس “دفاتر توسعه پایدار” در شرکتهای گوناگون، کارگاه آموزشی ” فرایند جاری سازی و تاسیس دفتر توسعه پایدار” را به تاریخ ۲۱ / ۷/ ۱۳۹۸ در تهران برگزار می نماید.

محورهای کارگاه آموزشی:

·       فرایند دستیابی به دفتر توسعه پایدار در کلیه استان های کشور
·       نقش و مسئولیت این دفاتر برای دستیابی به اهداف شرکت های گاز
·       مدیریت سبز برگرفته از برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در شرکت های گاز
·       منطق و اصول ارزیابی پروژه های سبز
·       محاسبه ردپای کربن در فرایندهای شرکت
·       محصول و خدمات سبز  EPD
·       ساختمان سبز  و ممیزی انرژی
·       مدیریت انرژی و مدیریت منابع
·       انگیزش و تعاملات گروهی با رویکرد سبز
·       مسئولیت اقتصادی همسو با مسئولیت پذیری زیست محیطی

مخاطبین کارگاه آموزشی: مخاطبین این کارگاه متولیان دفاتر توسعه پایدار می باشند.
گواهینامه رسمی: به مخاطبین دوره گواهینامه رسمی جهت تایید صلاحیت تاسیس و مدیریت دفاتر توسعه پایدار اعطا می گردد.
محل،تاریخ و ساعت برگزاری دوره:  تاریخ برگزاری ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ و از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۶:۰۰ است.
شهریه دوره و مهلت ثبت نام: مبلغ ۰۰۰ / ۵۰۰ /۲  ریال بطور خالص است. جهت ثبت نام به وب سایت انجمن مدیریت سبز ایران  مراجعه نمایید و یا با داخلی ۱۰۱ تماس برقرار نمایید.