کارگاه آموزشی هتل سبز
۵ / ۱۰ / ۱۳۹۸ – تهران 

 

در راستای ضرورت کاهش هزینه های عمومی و جاری در صنعت گردشگری از یک سو و کاهش آلودگی زیست محیطی متاثر از فرایندهای ارائه خدمات هتلداری از سوی دیگر،  کارگاه آموزشی هتل سبز که با تمرکز بر مدیریت منابع طراحی گردیده است به تاریخ ۵/۱۰ /۱۳۹۸ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۶:۰۰ برگزار می گردد.

 

محتوای آموزشی:

 • از کیفیت گرایی تا رویکرد سبز در صنعت گردشگری و هتلداری
 • مدیریت منابع
 • انرژی
 • آب
 • تجهیزات اداری و خدمات رفاهی
 • پسماند
 • مواد شوینده و پساب
 • کاغذ
 • حمل و نقل
 • لاندری و خانداری
 • آلودگی صوت و صدا
 • انگیزش مهمانان و حفاظت از محیط زیست
 • فرایند تیم سازی
 • منطق ممیزی با رویکرد سبز
 • تعیین پروژه های بهبود
 • انگیزش کارکنان و تعهد مدیریتی

 

مخاطبین دوره:

مدیران و کارشناسان هتل و صنعت گردشگری

جهت کسب اطلاعات تکمیلی به وب سایت www.irsgm.ir و www.iran-gma.com مراجعه  و یا با داخلی ۱۰۱ سرکار خانم هادی لو تماس برقرار نمایید.

اطلاعات حساب:

 • شماره شبا : IR90-0190-0000-0010-2029-2950-00 بانک صادرات – انجمن مدیریت سبز ایران
 • *شماره حساب بانک صادرات – به نام انجمن مدیریت سبز ایران: ۰۱۰۲۰۲۹۲۹۵۰۰۰   کد بانک: ۹۷۳
 • شماره کارت بانک صادرات به نام آقای مجید سرایداریان:
 • ۶۰۳۷-۶۹۱۶-۱۶۵۵-۱۹۷۴