[vc_row][vc_column][vc_column_text]با توجه به نقش تجربه شده “رویکرد مدیریت سبز” در سازمان­های تولیدی، خدماتی، آموزشی، نهادهای عمومی و … به جهت کاهش هزینه­های جاری، عمومی و همچنین آلودگی زیست محیطی متاثر از مصرف منابع از یک سو و امکان افزایش سهم بازار از طریق رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی در فرایندهای بازاریابی و توسعه بازار از سوی دیگر، دو نهاد بین­المللی متولی مدیریت سبز: جامعه مدیریت سبز اروپا  www.eagm.atو بنیاد جهانی انرژی  www.energyglobe.info را بر آن داشته است تا یک دوره آموزشی تجمیع شده برای تربیت ارزیابان رویکرد سبز، طراحی و در دو سطح Internal Assessor , External Assessor برگزار نماید.در همین راستا کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب سبز برای سازمان های صنعتی، خدماتی، آموزشی­، دستگاه های اجرایی و نهادعمومی به تاریخ ۲۲ ابان ماه سال­جاری برگزار می­گردد.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

محتوای کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب سبز
در این کارگاه آموزشی مخاطبین با مدل و منطق ارزیابی موارد ذیل آشنا می­گردند.

 • محصول سبز: فرایند و سیستم­های محصول سبز و منطق اعتباربخشی و امتیاز دهی.
 • فرایندهای سبز: معرفی چک لیست فرایندهای سبز و ممیزی فرایندهای سازمانی با رویکرد سبز.
 • پروژه های سبز: روش ارزیابی پروژه­هایی که در مرحله طراحی، اجرا و بهره برداری هستند.
 • مدیریت انرژی: مدل مدیریت انرژی بنیاد جهانی انرژی و منطق ارزیابی.
 • ردپای کربن: چگونگی ارزیابی، محاسبه ردپای کربن صورت پذیرفته.
 • ردپای آب: چگونگی ارزیابی، محاسبه ردپای آب صورت پذیرفته.
 • هتل سبز: معرفی چک لیست هتل سبز و ممیزی فرایندهای سازمانی با رویکرد سبز.
 • دانشگاه سبز: معرفی چک لیست دانشگاه سبز و ممیزی فرایندهای سازمانی با رویکرد سبز.
 • منابع انسانی سبز: باز طراحی فرایندهای مدیریت منابع انسانی با رویکرد توسعه پایدار

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

 • گواهینامه کارگاه آموزشی:

                                        از سوی بنیاد جهانی انرژی و جامعه مدیریت سبز اروپا صادر می­گردد.

 • شهریه دوره:

۰۰۰ / ۸۰۰ / ۳  ریال

 • محل برگزاری:

دفتر انجمن مدیریت سبز ایران

 • تاریخ برگزاری:

۲۲آبان ۱۳۹۸

 • مدت دوره:

۸ ساعت

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]اطلاعات حساب:

 • شماره شبا : IR90-0190-0000-0010-2029-2950-00 بانک صادرات – انجمن مدیریت سبز ایران
 • *شماره حساب بانک صادرات – به نام انجمن مدیریت سبز ایران: ۰۱۰۲۰۲۹۲۹۵۰۰۰   کد بانک: ۹۷۳
 • شماره کارت بانک صادرات به نام آقای مجید سرایداریان:
 • ۶۰۳۷-۶۹۱۶-۱۶۵۵-۱۹۷۴

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

[/vc_column][/vc_row]