انجمن مدیریت سبز ایران در

هجدهمین نمایشگاه محیط زیست

انجمن مدیریت سبز ایران با هدف ارائه نمایشی از تعارض میان حجم غرفه داری در نمابشگاه محیط زیست از ابعاد زیبایی، فیزیکی و امثالهم با میزان تاثیر گذاری بر روند تحولات اقتصادی و زیست محیطی، با طرح ریزی کارگاه های آموزشی متعدد و نامگذاری سالن ها، ضرورت های مدیریتی صنایع و دستگاه های اجرایی را به آنان یادآور می گردد.

برگزاری کارگاه های آموزشی توسط انجمن مدیریت سبز ایران در نمایشگاه بین المللی محیط زیست

کارگاه های آموزشی آشنایی با مفاهیم مدیریت سبز  و محصول سبز با حضور علاقه مندان به این مباحث در دو روز اول هجدهمین نمایشگاه محیط زیست برگزار شد.