سه شنبه, ۳۰ مهر , ۱۳۹۸ Tuesday, 22 October , 2019
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس و ارزیاب ردپای کربن ۲۸ مهر ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی تربیت کارشناس و ارزیاب ردپای کربن

ردپای کربن

کارگاه تربیت ارزیاب سبز ۲۱ مهر ۱۳۹۸

کارگاه تربیت ارزیاب سبز

کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان سبز

کارگاه آموزشی محصول سبز با رویکرد EPD ۲۰ مهر ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی محصول سبز با رویکرد EPD

کارگاه آموزشی محصول سبز با رویکرد EPD

کارگاه آموزشی ” فرایند جاری سازی و تاسیس دفاتر توسعه پایدار” ۰۲ شهریور ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی ” فرایند جاری سازی و تاسیس دفاتر توسعه پایدار”

تاسیس دفاتر توسعه پایدار

کارگاه آموزشی بازاریابی سبز ۰۲ شهریور ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی بازاریابی سبز

کارگاه آموزشی بازاریابی سبز 8 مهرماه 1398- تهران

مراسم جهانی انرژی ۲۰۱۹ ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

مراسم جهانی انرژی ۲۰۱۹

مراسم جهانی انرژی 2019

کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند با تمرکز بر ساختمان سبز ۰۸ مرداد ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند با تمرکز بر ساختمان سبز

کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند با تمرکز بر ساختمان سبز

کارگاه آموزشی توسعه پایدار ویژه شرکت های آب و فاضلاب کشور ۰۱ مرداد ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی توسعه پایدار ویژه شرکت های آب و فاضلاب کشور

کارگاه آموزشی توسعه پایدار

برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن مدیریت سبز ایران ۳۰ تیر ۱۳۹۸

برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن مدیریت سبز ایران

مجمع عمومی عادی انجمن مدیریت سبز ایران