دوشنبه, ۲۳ تیر , ۱۳۹۹ Monday, 13 July , 2020
کارگاه دفتر کار سبز ۰۸ بهمن ۱۳۹۸

کارگاه دفتر کار سبز

دوره دفتر کار سبز

کارگاه دانشگاه سبز ۰۸ بهمن ۱۳۹۸

کارگاه دانشگاه سبز

کارگاه آموزش تربیت کارشناس و ارزیاب دانشگاه سبز

چهاردمین دوره مراسم بین المللی مدیریت سبز ۲ بهمن ماه ۱۳۹۸  ۰۸ دی ۱۳۹۸

چهاردمین دوره مراسم بین المللی مدیریت سبز ۲ بهمن ماه ۱۳۹۸ 

چهاردهمین همایش مدیریت سبز

کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند ۰۳ آذر ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Smart Sustainabilty Cities Workshop Focus on “Green Building”  انجمن مدیریت سبز ایران  در راستای اهداف ۱۷ گانه سازمان ملل،مبتنی بر دستیابی به شهرهای پایدار هوشمند، مجموعه همایش هایی را جهت ارتقا دانش و مهارت اعضای خود طرح ریزی و جاری می نمایند. این همایش ها با موضوع : Smart &  Sustainabilty Cities Seminars   […]

کارگاه آموزشی بانک سبز ۰۳ آذر ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی بانک سبز

بانک سبز

کارگاه آموزشی هتل سبز ۰۳ آذر ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی هتل سبز

دوره هتل سبز

کارگاه آموزشی تربیت کارشناس و ارزیاب ردپای کربن ۲۸ مهر ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی تربیت کارشناس و ارزیاب ردپای کربن

ردپای کربن

کارگاه تربیت ارزیاب سبز ۲۱ مهر ۱۳۹۸

کارگاه تربیت ارزیاب سبز

کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان سبز

کارگاه آموزشی محصول سبز با رویکرد EPD ۲۰ مهر ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی محصول سبز با رویکرد EPD

کارگاه آموزشی محصول سبز با رویکرد EPD