جمعه, ۴ بهمن , ۱۳۹۸ Friday, 24 January , 2020
اخبار
امروز : 0 خبر
کارگاه آموزشی بازاریابی سبز ۰۲ شهریور ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی بازاریابی سبز

کارگاه آموزشی بازاریابی سبز 8 مهرماه 1398- تهران

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

سمینار تخصصی تاییدیه زیست محیطی محصول الزامات جدید صادرات کالا به اتحادیه اروپا (ویژه صنایع دارویی)

سمینار تخصصی تاییدیه زیست محیطی محصول الزامات جدید صادرات کالا به اتحادیه اروپا (ویژه صنایع دارویی)

مراسم جهانی انرژی ۲۰۱۹ ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

مراسم جهانی انرژی ۲۰۱۹

مراسم جهانی انرژی 2019

کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند با تمرکز بر ساختمان سبز ۰۸ مرداد ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند با تمرکز بر ساختمان سبز

کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند با تمرکز بر ساختمان سبز

کارگاه آموزشی توسعه پایدار ویژه شرکت های آب و فاضلاب کشور ۰۱ مرداد ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی توسعه پایدار ویژه شرکت های آب و فاضلاب کشور

کارگاه آموزشی توسعه پایدار

برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن مدیریت سبز ایران ۳۰ تیر ۱۳۹۸

برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن مدیریت سبز ایران

مجمع عمومی عادی انجمن مدیریت سبز ایران

همایش اظهارنامه زیست محیطی محصول برگزار شد. ۳۰ تیر ۱۳۹۸

همایش اظهارنامه زیست محیطی محصول برگزار شد.

همایش اظهارنامه زیست محیطی محصول برگزار شد.

سمینار تخصصی الزامات جدید صادرات کالا به اتحادیه اروپا ۰۹ تیر ۱۳۹۸

سمینار تخصصی الزامات جدید صادرات کالا به اتحادیه اروپا

سمینار تخصصی الزامات جدید صادرات کالا به اتحادیه اروپا

کارگاه آموزشی آنلاین ساختمان سبز ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی آنلاین ساختمان سبز

کارگاه آموزشی آنلاین ساختمان سبز

فیلم