دوشنبه, ۲۳ تیر , ۱۳۹۹ Monday, 13 July , 2020
اخبار
امروز : 0 خبر
سمینار تخصصی الزامات جدید صادرات کالا به اتحادیه اروپا ۰۹ تیر ۱۳۹۸

سمینار تخصصی الزامات جدید صادرات کالا به اتحادیه اروپا

سمینار تخصصی الزامات جدید صادرات کالا به اتحادیه اروپا

کارگاه آموزشی آنلاین ساختمان سبز ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی آنلاین ساختمان سبز

کارگاه آموزشی آنلاین ساختمان سبز

استقرار سیستم بیمارستان سبز همسو با شاخص های اعتبارخشی بیمارستانی ۰۹ خرداد ۱۳۹۸

استقرار سیستم بیمارستان سبز همسو با شاخص های اعتبارخشی بیمارستانی

استقرار سیستم بیمارستان سبز همسو با شاخص های اعتبارخشی بیمارستانی

جشنواره دانشجویی مدیریت سبز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

جشنواره دانشجویی مدیریت سبز

جشنواره دانشجویی مدیریت سبز

امضای تفاهم نامه همکاری انجمن مدیریت سبز ایران با سازمان EPD و ECO Platform اروپا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

امضای تفاهم نامه همکاری انجمن مدیریت سبز ایران با سازمان EPD و ECO Platform اروپا

امضای تفاهم نامه همکاری انجمن مدیریت سبز ایران با سازمان EPD و ECO Platform اروپا

هجدهمین نمایشگاه محیط زیست ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

هجدهمین نمایشگاه محیط زیست

حضور انجمن مدیریت سبز ایران در هجدهمین نمایشگاه محیط زیست

کارگاه تربیت خبرگان انرژی و ارزیابان مدیریت انرژی ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

کارگاه تربیت خبرگان انرژی و ارزیابان مدیریت انرژی

تربیت خبرگان انرژی و ارزیابان مدیریت انرژی بر اساس مدل بنیادجهانی انرژی

تربیت کارشناس و ارزیاب شهر پایدار و هوشمند با حمایت مالی سازمان ملل ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

تربیت کارشناس و ارزیاب شهر پایدار و هوشمند با حمایت مالی سازمان ملل

کارگاه آموزشی شهر پایدار و هوشمند با همکاری کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد و United Sustainable Smart Cities

دوره تربیت ارزیاب سبز ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

دوره تربیت ارزیاب سبز

کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب سبز

فیلم