حفاظت از محیط‌زیست! یا حفاظت از اقتصاد!

حفاظت از محیط‌زیست! یا حفاظت از اقتصاد!

  همواره با بدیهی‌شدن برخی از مفاهیم، رویکردها و فعالیت‌ها در ادوار تاریخی، بشر با چالش‌هایی مواجه شده‌است. یکی از بدیهیات دوران معاصر “حفاظت از محیط‌زیست” است. “حفاظت از محیط زیست” در 6 الی 7 دهه گذشته وارد ادبیات جهان معاصر شده‌است، و با تکرار خود، به امری بدیهی و حتی به شاخصی از بلوغ […]

انجمن مديريت سبز ايران تشکلی غیردولتی و غیرانتفاعی (NGO) است که در اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن  وکشاورزی ایران به ثبت رسیده است و دامنه فعالیت آن بر سازمان ها (تولیدی، خدماتی و عمومی) متمرکز است و بر گسترش دانش و فرهنگ مدیریت سبز که به معنی همگرایی مسئولیت های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سازمان ها است تمرکز دارد.

چشم انداز انجمن مديريت سبز ايران

انجمن مديريت سبز ايران معتبرترين تشكل غيردولتي علمي و حرفه اي مدیریت سبز در كشور و منطقه است، كه براي يكپارچه سازي مسئوليت هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي سازمان ها توليد علم و دانش مي نمايد.

اخبار انجمن

15خرداد
حفاظت از محیط‌زیست! یا حفاظت از اقتصاد!

حفاظت از محیط‌زیست! یا حفاظت از اقتصاد!

  همواره با بدیهی‌شدن برخی از مفاهیم، رویکردها و فعالیت‌ها در ادوار تاریخی، بشر با چالش‌هایی مواجه شده‌است. یکی از بدیهیات دوران معاصر “حفاظت از محیط‌زیست” است. “حفاظت از محیط زیست” در 6 الی 7 دهه گذشته وارد ادبیات جهان معاصر شده‌است، و با تکرار خود، به امری بدیهی و حتی به شاخصی از بلوغ […]

31اردیبهشت

برگزاری نشست تخصصی تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر اهداف راهبردی صنایع بزرگ

برگزاری نشست تخصصی تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر اهداف راهبردی صنایع بزرگ به تاریخ 25 و 26 اردیبهشت ماه 1401 با حضور مدیران عالی HSE صنعت نفت کشور در محمودآباد برگزار شد
01اردیبهشت

دوره آموزشی خبر سبز

کارگاه آموزشی مدیریت سبز- خبرگزاری و رسانه شنبه، 27 فروردين 1401 کارگاه آموزشی مدیریت سبز ویژه رسانه ها و خبرگزاریها 19/02/1401 بطور رایگان- حضوری انجمن مدیریت سبز ایران یکی از تشکل های وابسته به اتاق بازرگانی ایران است که در 15سال گذشته با حدود 1000 عضو حقیقی و حقوقی بر توسعه دانش و فرهنگ سبز […]

01اردیبهشت
انجمن مدیریت سبز ایران برای خبرگزاری و پایگاههای خبری برگزار میکند
محمد حسن امامی گفت

انجمن مدیریت سبز ایران برای خبرگزاری و پایگاههای خبری برگزار میکند

سیبصندبصضخدنزصب ثصبختدضصتنزدصث صثبتذضصینتضش صبثیتضذصی

19اسفند
فصل اشتراک فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی با محیط زیست در مصرف منابع

فصل اشتراک فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی با محیط زیست در مصرف منابع

محمدحسن امامی با اشاره به اینکه محیط زیست نیازمند حمایت و حفاظت نیست : فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی ماست که نیازمند حفاظت و مراقبت است.

کتابخانه تخصصی

نوع دوستی اثر بخش

نوع دوستی اثر بخش

ریال300.000 تومان

جوایز و گواهینامه ها

18خرداد
بیمارستان سبز

بیمارستان سبز

بیمارستان سبز ، بیمارستانی است که سلامت مردم را با کاهش مداوم پيامدهاي زيست محيطي و برطرف کردن سهم خود در بار بيماري ها ارتقا دهد.

گالری عکس

نمایندگی های داخل کشور

18خرداد
بیمارستان سبز

بیمارستان سبز

بیمارستان سبز ، بیمارستانی است که سلامت مردم را با کاهش مداوم پيامدهاي زيست محيطي و برطرف کردن سهم خود در بار بيماري ها ارتقا دهد.

15خرداد
حفاظت از محیط‌زیست! یا حفاظت از اقتصاد!

حفاظت از محیط‌زیست! یا حفاظت از اقتصاد!

  همواره با بدیهی‌شدن برخی از مفاهیم، رویکردها و فعالیت‌ها در ادوار تاریخی، بشر با چالش‌هایی مواجه شده‌است. یکی از بدیهیات دوران معاصر “حفاظت از محیط‌زیست” است. “حفاظت از محیط زیست” در 6 الی 7 دهه گذشته وارد ادبیات جهان معاصر شده‌است، و با تکرار خود، به امری بدیهی و حتی به شاخصی از بلوغ […]

31اردیبهشت

برگزاری نشست تخصصی تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر اهداف راهبردی صنایع بزرگ

برگزاری نشست تخصصی تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر اهداف راهبردی صنایع بزرگ به تاریخ 25 و 26 اردیبهشت ماه 1401 با حضور مدیران عالی HSE صنعت نفت کشور در محمودآباد برگزار شد

گالری فیلم