• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : 22 - صفر - 1443
  • برابر با : Wednesday - 29 September - 2021

ردپای کربن همه گازهای گلخانه ای که منتشر می شوند را پوشش می دهد

به ردپای کربن خوش آمدید

ردپای کربن | Carbon Footprint

کربن به انتشار گازهای گلخانه که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق : انسان ها و کارخانجات سازمان ها، خودرو ها ، حمل ونقل عمومی کشاورزی و دامداری و خدمات و محصول و … ایجاد می شوند. اشاره دارد.

هنگامی که از کریسن سخن به میان می آوریم در واقع منظورمان دی اکسید کربن است. با این وجود دردهای کربن به موضوعی بهش اثر دی اکسید کربن اشاره دارد. رد پای کربن همه گازهای گلخانه ای که منتشر می شوند را پوشش می دهد.

راه حل شما برای کاهش کربن و مراقبت از آب و هوا در ردپای کرن

قانع کردن
برقراری ارتباط
ایجاد تعادل
کم کردن
هدف
محاسبه

ضرورت توجه نظام‌مند و هوشمند به ردپای کربن

ضرورت اقتصادی

هدف از توجه هدفمند و نظام مند به ردیای کرین و محاسبه میزان گازهای گلخانه ای منتشره مبتنی بر شاخص های قابل اطمینان و سازگار با پیامدهای زیست محیطی صنعت مورد نظر، کاهش هزینه های سازمانی از ابعاد مالی و فشارهای اجتماعی و حاکمیتی است، هنگامی که مدیریت سازمان با تمرکز بر ردپای گرین مدیریت می گردد. تولید و انتشار هر ماده به معنی انجام هزینه های اقتصادی ، فنی و مهندسی

ضرورت اجتماعی

کاهش آلودگی های زیست محیطی، چه در سطح منطقه ای، چه در سطح ملی و جهانی یک درخواست عمومی است. عدم توجه هدفمند، نظام مند و هوشمندانه به این درخواست، با سازمان را تهدید خواهد کرد. این تهدید از نوع کاهش مشتری، افزایش هزینه های تولید، تهدید حاکمیتی و … است، پس اتخاذ رویکرد ردپای گرین در مدیریت سازمان راهکاری برای تولید ثروته بیشتر و پایدار است

ضرورت ملی

امروز شاخص های اصلی توسعه یافتگی اجتماعی و اقتصادی کشورها، از ابعاد فرهنگی اجتماعی و اقتصادی صرفا در حجم تولید عناصر فرهنگی و تولید انسان فرهیخته فن آوری، سلامتی، بهداشت، حقوق بشر و امثالهم نیست، بلکه میزان همگرائی جوامع با محیط زیست صیانته از آن و همچنین میزان مشارکت جهانی جوامع برای محافظت اتری زمین محسوسیه می شود.

ضرورت سیاسی

ادبیات علوم سیاسی در دوره‌های زمانی گوناگون، زبان خود را با شرایط روز تغییر داده است. زبان قدرت، زبان ثروت، زبان تفاهم. اینک زبان جدیدی در حال شکل گیری است و آن زمان محیط زیست در ادبیات علوم سیاسی است. اگر می خواهیم در فضای بین المللی زبان گویا برای ایجاد گوش شنوا ایجاد کنیم و سیاستمدارتمان با ادبیات محیط زیست در علوم سیاسی سخن گویند.