14

کمیسیون ها و مراکز مطالعات وابسته به انجمن مدیریت سبز ایران

  • کد خبر : 52
  • 18 اسفند 1400 - 0:05
کمیسیون ها و مراکز مطالعات وابسته به انجمن مدیریت سبز ایران
توسعه کمیسیون ها و مراکز مطالعات وابسته به انجمن مدیریت سبز ایران

کمیسیون ها و مراکز مطالعات انجمن مدیریت سبز ایران(که من بعد کمک نامیده می شوند) برای اهداف: تربیت کارشناس و ارزیاب در حوزه کاری کمک، تولید مدل ارزیابی،ارتقا توان کارشناسی، سازمانی و صدور گواهینامه سازمانی و فردی ایجاد شده اند. ساختار مدیریتی کمک عبارت است از تشکیل شورای مدیریتی(از بخش های حاکمیتی- مشاوره ای- اجرائی – دانشگاهی) و انتخاب رییس شورا از میان اعضای شورا و فرایندهای مدیریتی آن شامل روشها،آیین نامه تصمیم سازی و تصمیم گیری، برنامه ریزی و هدفگذاری عملیاتی خواهند بود. کمک بواسطه دبیر خود با هییت مدیره و دبیرخانه انجمن در ارتباط خواهد بود تا برنامه و اهداف مورد تصویب هییت مدیره به کمک ابلاغ گردد. شایان ذکر است اقدامات اجرائی از سوی دبیرخانه انجمن صورت خواهد پذیرفت. در ضمن رویکرد حاکم بر کمک، حل مسئله و ملی گرائی و ارتقا توان کارشناسی برای حل مسئله در سازمانها است. مورد توجه است که ساختار اصلی کمک از طریق جذب اعضای تخصصی مبتنی بر مشخصه های فنی و مهندسی هر کمک شکل می گیرد.

لینک کوتاه : https://irsgm.ir/?p=52