9

محصول سبز

 • کد خبر : 874
 • 05 اردیبهشت 1401 - 13:37

برای حضور پایدار و اثر بخش در بازار های آینده، رویکردهای موجود مدیریت محصول، کیفیت گرایی، باز طراحی فرایندها و ویژگی های محصول بر مبنای نیاز و انتظارات مشتری( با ویژگی های امروزی) پاسخگو نخواهد بود. چراکه کیفیت گرایی که بر اساس هزینه، زمان تحویل، مرغوبیت و عملکرد محصول است، چالش های نوینی را پیش […]

برای حضور پایدار و اثر بخش در بازار های آینده، رویکردهای موجود مدیریت محصول، کیفیت گرایی، باز طراحی فرایندها و ویژگی های محصول بر مبنای نیاز و انتظارات مشتری( با ویژگی های امروزی) پاسخگو نخواهد بود. چراکه کیفیت گرایی که بر اساس هزینه، زمان تحویل، مرغوبیت و عملکرد محصول است، چالش های نوینی را پیش روی جوامع قرار داده است.

“نشان محصول سبز” رویکردی برای ایجاد اطمینان در ذینفعان سازمان است. بر اساس این نشان، سازمان علاوه بر مشتریان، به جامعه، محیط زیست، دولت و تمامی آنانی که از سازمان تأثیر می‌پذیرند و بر آن اثر می‌گذارند، اطمینان می‌دهد که بقاء سازمانی خود را بر اساس توسعه پذیرش مسئولیت نسبت به محیط زیست، جامعه و درآمدهای اقتصادی خود طراحی و طرح‌ریزی نموده است.دریافت این نشان مزایای اقتصادی قابل توجهی به همراه دارد، از قبیل: کاهش هزینه‌های تولید، پایداری حضور در بازار، کسب مزیت در ورورد به بازارهای خارجی و ارتقاء رقابت‌پذیری مبتنی بر سبزگرایی.
«نشان محصول سبز» قابل درج بر روی بسته‌بندی و یا خود محصول است. این نشان از بلوغ بلورین، برنزین، سیمین، و زرین برخوردار است.

مزایای نشان محصول سبز برای سازمان ها

مزایای اقتصادی:

 • کاهش هزینه های تولید محصول
 • پایداری حضور در بازار
 • دستیابی به بازار های خارجی
 • ارتقا رقابت پذیری بر اساس سبز گرایی

مزایای زیست محیطی

 • کاهش مصرف منابع و انرژی
 • کاهش آلودگی های زیست محیطی
 • همگرایی کیفیت محصول با ویژگی های سبز آن
 • ارتقا دانش بررسی چرخه عمر محصول با تمرکز بر پیامدهای آن بر محیط زیست

مزایای اجتماعی

 • افزایش رضایت و آگاهی جامعه
 • افزایش رضایت کارکنان
 • حفظ سرمایه های ملی برای نسل های آینده
 • تقویت کارشناسی در زمینه مدیریت محصول سبز
 • مشارکت ذی نفعان در خلق و ویران سازی ( برگشت به طبیعت ) محصول

سازمان هایی که موفق به دریافت نشان محصول سبز گردد، تا 3 سال امکان درج آن بر بسته بندی یا موقعیتی که مورد تایید قرار گرفته است را دارد.

لینک کوتاه : https://irsgm.ir/?p=874