9

بانک و بیمه سبز

  • کد خبر : 1052
  • 20 اردیبهشت 1401 - 8:53

تغییر اقلیم دیگر تنها به عنوان یک تهدید زیست محیطی در نظر گرفته نمی شود، زیرا همه بخش های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد بانک سبز تغییر اقلیم دیگر تنها به عنوان یک تهدید زیست محیطی در نظر گرفته نمی شود، زیرا همه بخش های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بانک به عنوان […]

تغییر اقلیم دیگر تنها به عنوان یک تهدید زیست محیطی در نظر گرفته نمی شود، زیرا همه بخش های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد

بانک سبز

تغییر اقلیم دیگر تنها به عنوان یک تهدید زیست محیطی در نظر گرفته نمی شود، زیرا همه بخش های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بانک به عنوان سازمانی عریض و طویل چه از نظر فیزیکی و چه از نظر تعامل با جامعه در فضای خدمت رسانی خود سهم قابل توجهی از مصرف منابع را به خود اختصاص می دهد، که استفاده بهینه از این منابع به شدت علاوه بر تاثیر گذاری بر حفظ این منابع در محیط زیست، تاثیر به سزایی بر کاهش بهای تمام شده خدمات آنها در کوتاه مدت و بلند مدت خواهد گذاشت.
در این راستا به کارگیری رویکردهای نوین در بانکداری که منجر به کاهش ومصرف بهینه منابع می گردد به شدت مورد توجه مدیران ارشد سازمان های پولی و مالی در یک دهه اخیر شده واین رویکرد را به مدلی کاملا” مدون و ساختارمند به نام “بانک سبز ” تبدیل نموده است.

بانک سبز رویکردی سه بعدی است. بعبارتی دیگر پیامد حاصل از پیاده سازی نظام “بانک سبز” را می توان در چند وجه جستجو نمود. بعد اول: کاهش هزینه های عمومی و جاری بانک است که در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پیش بینی شده است. بعد دوم:  عملیات بانکی بر اساس فن آوری نوین و بدون کاغذ است. بعد سوم: تمرکز نظام بانکی بر حمایت از صنایع، پروژه های سبز از طریق اعطای تسهیلات و دیگر فرایندهای حمایتی است. هرکدام از این ابعاد رویکردی فرآیندی و سازوکار مستقلی برای ردیابی دارند که در مجموع متاثر و تاثیر پذیر از هم هستند.

وزن راهنمای مدیریت سبز/ دفتر کار سبز در نظام بانکی:

استقرار راهنمای مدیریت سبز که در ابعاد نه گانه در بخش های قبلی با آن آشنا شدیم، 65 درصد از وزن کل امتیازات بانک را پوشش می دهد.بعبارتی دیگر اگر یک دستگاه اجرائی امتیازی برابر و معادل یک بانک بدست آورد، امتیاز برای بانک65 درصد از امتیاز معادل آن دستگاه اجرائی محاسبه خواهد شد.

بعد دوم: عملیات بانکی سبز:

در بعد دوم از رویکرد سبز، بانک با استفاده از فن آوری نوین، عملیات بانکی را بدون کاغذ، بدون سفر و با کاهش منابع ارائه می نماید. در این بعد موارد ذیل مورد توجه هستند.

بانک سبز باتوجه به توجه به موارد زیر ممیزی می شوند:

1. ارتباط سبز با مشتریان( برنامه آموزشی سبز، برنامه اطلاع رسانی و بازاریابی سبز)

2. عملیات سبز( استفاده از فناوری های نوین ICT)

3. ارتباط سبز با ذی نغعان ( توسعه بانک سبز در سطح ملی و تسهیل ضوابط و مقررات)

بعد سوم: حمایت سبز

در بعد سوم، بانک سبز تلاش دارد تا با حمایت از صنایع و پروژه های سبز بر رشد اقتصاد کشور کمک هدفمند و نظام مند داشته باشد.

بعد سوم به کمک موارد زیر ممیزی می شود:

1.شناسایی صنایع و پروژه های سبز( شاخص های ارزیابی، روش ارزیابی و روش حمایتی)

2. معرفی نتایج حمایت به جامعه( شناسایی نتایج سبز حاصل از پروژه و روش معرفی به جامعه هدف) 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با داخلی 112  تماس حاصل نمایید.

 

لینک کوتاه : https://irsgm.ir/?p=1052