7

جایزه مسئولیت پذیری اجتماعی ایران

  • کد خبر : 1093
  • 20 اردیبهشت 1401 - 13:41

مسئولیت پذیری اجتماعی مجموعه اقدامات، برنامه ها و پروژه های برون سازمانی است که سازمان در جهت حل چالش ها و مشکلات جامعه هدف همسو با راهبرد و خط مشی سازمان، آنان را عملیاتی و جاری می سازد. سازمان با طرح ریزی مجموعه اقدامات برنامه ها و پروژه های برون سازمانی برای حل مشکلات اجتماعی، […]

مسئولیت پذیری اجتماعی مجموعه اقدامات، برنامه ها و پروژه های برون سازمانی است که سازمان در جهت حل چالش ها و مشکلات جامعه هدف همسو با راهبرد و خط مشی سازمان، آنان را عملیاتی و جاری می سازد.
سازمان با طرح ریزی مجموعه اقدامات برنامه ها و پروژه های برون سازمانی برای حل مشکلات اجتماعی، نقشی فراتر از تولید ثروت برای جامعه ایفا می نماید و موفقیت پایدار خود را در جامعه توسعه یافته و بالغ جستجو می کند.
شاید به همین دلیل است که پورتر معتقد است:

” شرکت ها اگر خلق ارزش های اقتصادی خود را با جامعه برای حل چالش های آن سهیم کنند دوباره جامعه با کسب و کار آشتی خواهد کرد”.

حوزه های مسئولیت پذیری اجتماعی:
1. آموزش و پروش
2. هنر و فرهنگ
3. ورزش
4. محیط زیست
5. انرژی
6. سلامت و رفاه اجتماعی
7. امور خیریه و فقر زدایی

ویژگی های نشان مسئولیت اجتماعی:

نشان(تا) دو ستاره:
پروژه ها، برنامه ها و اقدامات اجتماعی سازمانی که صرفا بعد خیریه ای دارند و به صورت راهبردی و همسو با الزامات اقتصادی نیستند، بر اسا منطق 31S ممیزی و حداکثر نشان دو ستاره دریافت می کنند.

نشان (تا) سه ستاره:
پروژه ها، برنامه ها و اقدامات اجتماعی سازمانی که صرفا بعد خیریه ای ندارند و برای مدیریت ریسک های بالقوه و بالفعل سازمان انجام می پذیرد، بر اساس منطق ممیزی 31S و چک لیست توانا ساز ها و نتایج( از دبیرخانه نشان مسئولیت پذیری اجتماعی دریافت می نمایند) ارزیابی و حداکثر نشان سه ستاره دریافت می نمایند.

نشان (تا) پنج ستاره:
پروژه ها، برنامه ها و اقدامات اجتماعی که بعد راهبردی داشته و برای خلق ارزش های مشترک بین سازمان و جامعه جاری می گردند و بر اساس چک لیست توانا سازها و نتایج ارزیابی و حداکثر پنج ستاره دریافت می نمایند.

لینک کوتاه : https://irsgm.ir/?p=1093