5

نشان بلوغ HSE

  • کد خبر : 1091
  • 20 اردیبهشت 1401 - 13:44

مسئولیت پذیری بعنوان یک رویکرد نوین در مکاتب مدیریتی، از سازمان می خواهد که نسبت به ابعاد گوناگون اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی متاثر از رفتار و عملکرد خود مسئولیت پذیر باشد. بر اساس چنین رویکری سازمان مزیت رقابتی خود را بر مبنای “مسئولیت پذیری” بنا می کند( مسئولیت نسبت به مشتریان، جامعه، محیط زیست، […]

مسئولیت پذیری بعنوان یک رویکرد نوین در مکاتب مدیریتی، از سازمان می خواهد که نسبت به ابعاد گوناگون اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی متاثر از رفتار و عملکرد خود مسئولیت پذیر باشد. بر اساس چنین رویکری سازمان مزیت رقابتی خود را بر مبنای “مسئولیت پذیری” بنا می کند( مسئولیت نسبت به مشتریان، جامعه، محیط زیست، بهداشت، سلامت و … بعبارتی ذینفعان سازمان) و موفقیت پایدار سازمان را مسئولیت پذیری آنان تضمین می نماید.
در چنین بستری برای موفقیت پایدار، مدیران کیفیت که عموما مشتری محوری را توسعه می دهند نقش کمتری را ایفا خواهند نمود و نقش بخش ها و واحدهای دیگری از قبیل HSE پر رنگ تر خواهد بود. بدین منظور سازمان نیازمند فنون، ابزار و مدل های جدیدمدیریتی برای مدیریت عملکرد سازمان با تمرکز بر مسئولیت پذیری است.

نشان بلوغ HSE یک مدل مدیریتی برای مدیریت عملکرد بخش یا واحد HSE سازمان با هدف توسعه مسئولیت پذیری نسبت به منابع انسانی، محیط زیست جامعه، همگرا با منابع مالی و اقتصادی سازمان است.

این مدل به سازمان کمک می کند تا:
1.بلوغ موجود در تشخیص، تعهد سازمانی، برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی، اجرا، پایش و کنترل در دامنه HSE را شناسایی و بهبود دهد.
2.عملکرد مدیریت بخش HSE را اندازه گیری و تحلیل نماید.
3.عملکرد مسئولیت پذیری خود را نسبت به منابع انسانی، جامعه ، محیط زیست هماهنگ با مدیریت مالی و اقتصادی

لینک کوتاه : https://irsgm.ir/?p=1091