اخبار - انجمن مدیریت سبز ایران

15خرداد
حفاظت از محیط‌زیست! یا حفاظت از اقتصاد!

حفاظت از محیط‌زیست! یا حفاظت از اقتصاد!

  همواره با بدیهی‌شدن برخی از مفاهیم، رویکردها و فعالیت‌ها در ادوار تاریخی، بشر با چالش‌هایی مواجه شده‌است. یکی از بدیهیات دوران معاصر “حفاظت از محیط‌زیست” است. “حفاظت از محیط زیست” در 6 الی 7 دهه گذشته وارد ادبیات جهان معاصر شده‌است، و با تکرار خود، به امری بدیهی و حتی به شاخصی از بلوغ […]

31اردیبهشت

برگزاری نشست تخصصی تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر اهداف راهبردی صنایع بزرگ

برگزاری نشست تخصصی تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر اهداف راهبردی صنایع بزرگ به تاریخ 25 و 26 اردیبهشت ماه 1401 با حضور مدیران عالی HSE صنعت نفت کشور در محمودآباد برگزار شد

01اردیبهشت

دوره آموزشی خبر سبز

کارگاه آموزشی مدیریت سبز- خبرگزاری و رسانه شنبه، 27 فروردين 1401 کارگاه آموزشی مدیریت سبز ویژه رسانه ها و خبرگزاریها 19/02/1401 بطور رایگان- حضوری انجمن مدیریت سبز ایران یکی از تشکل های وابسته به اتاق بازرگانی ایران است که در 15سال گذشته با حدود 1000 عضو حقیقی و حقوقی بر توسعه دانش و فرهنگ سبز […]

01اردیبهشت
انجمن مدیریت سبز ایران برای خبرگزاری و پایگاههای خبری برگزار میکند
محمد حسن امامی گفت

انجمن مدیریت سبز ایران برای خبرگزاری و پایگاههای خبری برگزار میکند

سیبصندبصضخدنزصب ثصبختدضصتنزدصث صثبتذضصینتضش صبثیتضذصی

19اسفند
فصل اشتراک فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی با محیط زیست در مصرف منابع

فصل اشتراک فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی با محیط زیست در مصرف منابع

محمدحسن امامی با اشاره به اینکه محیط زیست نیازمند حمایت و حفاظت نیست : فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی ماست که نیازمند حفاظت و مراقبت است.