دوره های آموزشی - انجمن مدیریت سبز ایران

01اردیبهشت

دوره آموزشی خبر سبز

کارگاه آموزشی مدیریت سبز- خبرگزاری و رسانه شنبه، 27 فروردين 1401 کارگاه آموزشی مدیریت سبز ویژه رسانه ها و خبرگزاریها 19/02/1401 بطور رایگان- حضوری انجمن مدیریت سبز ایران یکی از تشکل های وابسته به اتاق بازرگانی ایران است که در 15سال گذشته با حدود 1000 عضو حقیقی و حقوقی بر توسعه دانش و فرهنگ سبز […]